Činnosti vzdáleného předsedy

pokud není vyhrazeno společenstvím:

 • vede evidenci jednotlivých členů společenství
 • vede archiv písemností společenství
 • přijímá podněty od jednotlivých členů společenství
 • průběžně podává zprávy členům společenství o stavu jednotlivých podnětů, o plánovaných akcích, finančním stavu společenství
 • minimálně 1 x za rok svolává a vede shromáždění vlastníků
 • plní usnesení shromáždění vlastníků a podává o tom zprávu
 • vypracovává rozpočet společenství
 • vede výběrová řízení s jednotlivými dodavateli
 • zveřejňuje návrhy všech smluv s jednotlivými dodavateli, od částky 30 000 Kč bez DPH s možností vyjádření se k nim jednotlivými členy společenství
 • podává a řeší reklamace u dodavatelů s následným zveřejněním členům společenství
 • předává podklady k vedení účetnictví, vyúčtování záloh za služby společenství
 • vypořádává přeplatky a nedoplatky jednotlivých členů společenství
 • uplatňuje pohledávky společenství, vymáhá plnění povinností uložených členům společenství
 • kontroluje a provádí včasné plnění závazků společenství vůči třetím osobám

Cena za výkon funkce předsedy společenství je od 100 Kč vč. DPH za bytovou jednotku, minimálně však za 3000 Kč vč. DPH za celé společenství.

Cena je konečná, obsahuje veškeré náklady VZDÁLENÉHO PŘEDSEDY a neplynou z ní žádné další odvody daní, cestovného , telefonu, apod.

Pro konkrétní nabídku nás kontaktujte.

Aktuality

 • Nový web

  16.4.2021

  Spustili jsme náš nový web vzdalenypredseda.cz

vzdalenypredseda.cz

box 2

Libovolný obsah, pravý panel, box 2.

Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui.