Vzdálený předseda

Nedaří se vašemu společenství zvolit výbor společenství, protože:

- Nikdo ze společenství nechce vykonávat statutární orgán společenství, protože spolumajitelé jsou časově zaneprázdněni, nerozumí správě domu, nechtějí řešit problémy v domě a být hromosvodem pro jednotlivé vlastníky a hlavně NIKDO nechce být hmotně zodpovědný SVÝM MAJETKEM z výkonu funkce?

Právě pro vás je naše služba určena - dle nového občanského zákoníku, pokud si to společenství ve svých stanovách nezakáže, může tuto funkci vykonávat osoba, která není vlastníkem v domě.

Výhody pro vaše společenství

Detail

Hmotná odpovědnost

V obchodním rejstříku je jako předseda společenství vlastníků zapsána naše společnost, která je pro výkon činnosti pojištěna a jednotliví vlastníci neriskují ztrátu svého majetku plynoucí z rizik při výkonu činnosti ve statutárním orgánu společenství.

.

Časová úspora

Výkon činnosti ve statutárním orgánu společenství je časově náročná činnost, a tak pověřením VZDÁLENÉHO PŘEDSEDY zůstává všem členům společenství dostatek času k osobnímu životu.

.

Klidná atmosféra ve společenství

Výbor společenství je pod neustálým tlakem jednotlivých členů společenství, musí řešit jednotlivé požadavky členů společenství a případně jednat s dlužníky ve společenství. Tyto činnosti jsou namáhavé hlavně psychicky a občas díky osobním vztahům neřešitelné.

.

Nestrannost při rozhodování

VZDÁLENÝ PŘEDSEDA není osobně zaujatý na činnosti společenství, řeší připomínky a návrhy jednotlivých členů společenství tak, jak postupně přichází.

Detail

Online přehled o společenství

Každé společenství má svou vlastní www stránku, kde má okamžitý přehled o chystaných shromážděních, návrzích a připomínkách jednotlivých společníků a jejich případném řešení, přístup ke smlouvám uzavíraným s jednotlivými dodavateli a hlavně přehled o finančním stavu společenství - každý měsíc je na stránkách umístěn aktuální výpis z účtu.

.

Online shromáždění a hlasování vlastníků

Současná pandemická situace umožňuje pořádat shromáždění vlastníků dálkově a hlasovat per rollam, pokud to stanovy SVJ výslovně nezakazují. Společenství tedy může dále efektivně fungovat a bude i dodržena zákonná povinnost svolání minimálně jednou ročně.

Další služby

Technická správa budov

Účetnictví a ekonomická správa

Realitní činnost

Výběrová řízení

Termodiagnostika

Aktuality

  • Nový web

    16.4.2021

    Spustili jsme náš nový web vzdalenypredseda.cz

vzdalenypredseda.cz

box 2

Libovolný obsah, pravý panel, box 2.

Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui.